uvádza...
14. kongres SAMOŠKA

Program

Odborný program prináša aktuálne trendy a prípadové štúdie.
Praktické prednášky sa dotýkajú konkrétnych oblastí každodennej práce majiteľa predajne.
Kongresový den
03. 10. 2018

Večerná párty

Neformálne stretnutie maloobchodníkov, centrál MO aliancií, družstiev, veľkoobchodov a dodávateľov Prezentácia partnerov pri stánkoch, ochutnávky noviniek, možnosť nadviazania nových kontaktov, bohatý raut, vystúpenie kapely Peace Please
Kongresový den
04. 10. 2018

Prezentácia partnerov

Predstavenie výrobkov a služieb partnerov kongresu, ochutnávky noviniek, súťaže o zaujímavé ceny

Oficiálne otvorenie kongresu

Úvodné slovo
Pavol Konštiak

Ako viesť ľudí a dosiahnuť úspech v podnikaní

 • Inšpirácia je viac ako motivácia
 • Rozum vs. emócie
 • Úloha etiky na ceste k dosiahnutiu cieľov
 • Čím sa môže biznis inšpirovať vo vrcholovom športe?
Pozrieť videopozvánku  
Marian Jelínek

Panelová diskusia: Ako v dnešnej dobe budovať fungujúci pracovný tím predajne?

 • Na trhu práce je viac voľných miest než nezamestnaných, zvyšuje sa tlak na rast miezd. Ako dlho ešte?
 • Ako môže slovenský obchodník reagovať na rastúce platy predavačov v reťazcoch?
 • Nefinančná motivácia personálu predajní
 • Výhody a negatíva práce v rodinnej firme
Lucia Špinerová
Jozef Beňa
Karel Pilčík

Dopad remodelingu predajní na tradičný trh

 • Vývoj slovenského maloobchodu a jednotlivých formátov
 • Ktoré kategórie sú pre tradičný trh dôležité a ktoré ponúkajú najväčší potenciál?
 • Aký vplyv má prestavba predajne na jej fungovanie?
 • Príklady úspešných renovácií
Karol Horvath
Lubomír Mechura

Rok 2019 v znamení eKasy

 • Predstavenie projektu on-line napojenia pokladníc na portál finančnej správy
 • Ako bude eKasa fungovať a čo to pre podnikateľov znamená?
 • Aké výhody prinesie? Čo sa v praxi zmení?
 • Časový harmonogram zavádzania eKasy do praxe
Peter Vanko

Pokladničná zóna: Maximalizujte impulzný predaj!

 • Zlepšite využitie pokladničného priestoru ako posledného miesta v ceste nákupu zákazníka.
 • Predstavenie výsledkov testu realizovaného na vybraných obchodoch tradičného trhu
 • Ukážka možných riešení pokladničnej zóny
 
Patrícia Borárošová
Rita Bohonyová
Ľuboš Plačko

Zmena programu vyhradená.