uvádza...
22. kongres Samoška, 20. – 21. 3. 2024, DoubleTree by Hilton Košice

Martin Kozák, Labaš

výkonný riaditeľ

Martin Kozák, Labaš

výkonný riaditeľ

Študoval na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach odbor riadenie a automatizácia v leteckom priemysle. Celý pracovný život strávil v obchode, kde posledných 27 rokov pôsobil v rôznych vedúcich pozíciách v nadnárodnej spoločnosti Mondelez International. Obchod pozná z oboch strán biznisu. Ako na dodávateľskej, tak aj na odberateľskej strane. Jeho hlavným cieľom je rozširovanie vlastnej maloobchodnej siete Fresh Plus, ďalej pomoc pri budovaní a skvalitňovaní franchisovej siete Fresh, pôsobiacej na celom území Slovenska. Martin Kozák je aktívnym športovcom, obľubuje lyžovanie, tenis a beh na dlhé trate, čo mu pomáha mať pozitívny prístup v pracovnom aj osobnom živote.

PANELOVÁ DISKUSIA: PATRIA POTRAVINY DO KAŽDEJ DEDINY?

11:45 – 13:00