uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Michal Švrček, Coop Jednota Slovensko

riaditeľ sekcie IT a služieb

Michal Švrček, Coop Jednota Slovensko

riaditeľ sekcie IT a služieb

Svoje znalosti zo štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave zúročil vo svojom profesijnom živote. Od roku 2004 sa venuje vývoju a implementácii informačných systémov v oblasti výroby, IT služieb i obchodu. V roku 2007 sa stal súčasťou kolektívu Coop Jednoty Slovensko, kde od roku 2018 pôsobil ako riaditeľ odboru IT a od roku 2022 zastáva pozíciu riaditeľa sekcie IT a služieb. Aktívne sa podieľal na implementácii automatizovaného systému merania teploty a vlhkosti v predajniach, ktorý bol ocenený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Cenou J.A. Segnera. Je iniciátorom moderného dynamického prístupu v rámci tradičného slovenského maloobchodu. Koordinuje zavádzanie projektov digitalizácie a automatizácie v systéme Coop Jednota, ako sú napr. centrálny e-shop, digitalizácia vernostného programu, e-doklad a ďalšie. Od roku 2024 zastáva pozíciu predsedu predstavenstva GS1 Slovakia.

Panelová diskusia: Budúcnosť obchodu sa odohráva už dnes

11:15 - 12:30