uvádza...
17. kongres SAMOŠKA, 2. 12. 2020, Online vysielanie

Spolupracujúce siete

Domáci maloobchod v jeden okamih na jednom mieste.
Stretnite zástupcov centrál maloobchodných uskupení i samotných majiteľov predajní.

Kongresu sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia týchto sietí