uvádza...
14. kongres SAMOŠKA

O akcii

Kongres Samoška to nie sú len prednášky a nové informácie.
Inšpiráciu a diskusiu ponúkne exkurzia, predstavenie novinek partnerov a večerná párty.

Celodenný kongres na podporu domáceho maloobchodného trhu umožňuje stretnutie členov maloobchodných aliancií, družstiev, jednotlivých maloobchodníkov, veľkoobchodov, dodávateľov i zástupcov štátnych a profesijných organizácií.

Cieľom akcie je informovať a inšpirovať domácich obchodníkov a pomôcť im lepšie čeliť ostrej konkurencii na trhu. Kongresu predchádza neformálne večerné stretnutie a exkurzie do predajní či zaujímavých výrobných prevádzok.

350 účastníkov

Zástupcovia maloobchodu55%

Zástupcovia dodávateľov40%

Zástupcovia iných odborov5%

Z čoho kongres pozostáva?

Večerná párty

Párty v predvečer kongresu je ideálnym niestom k neformálnemu pobaveniu sa s kolegami alebo obchodnými partnermi u pohárika niečoho ostrejšieho alebo na tanečnom parkete. Súčasťou párty je raut, živá hudba, ochutnávky, prezentácie a súťaže na stánkoch partnerov.

Odborný program

Odborný program prebieha po celý druhý deň konania akcie. Dopoludňajšia časť prináša aktuálne informácie o dianí a trendoch na maloobchodnom trhu aj inšpirácie zo zahraničia. Popoludnajšie prednášky prinášajú praktické prípadové štúdie dotykajúce sa konkretných oblastí každodennej práce majiteľov predajní či spolupráce obchodníkov a dodávateľmi.

Networking

Kongres je jedinečnou príležitosťou stretnúť na jednom mieste zástupcov všetkých významných maloobchodných aj veľkoobchodných zoskúpení na slovenskom trhu a aj jednotlivých majiteľov predajní. Diskutujte s nimi počas večernej párty aj prestávok o akutálnych témach, ktoré hýbu trhom. Nadviažte nové obchodné kontakty a posilnite tie existujúce.

Prezentácia partnerovPrezentácia partnerov

Súčasťou akcie je tiež prezentácia partnerov kongresu na stánkoch. Počas večernej párty a celého odborného programu majú partneri možnosť predstaviť účastníkom kongresu svoje nové produkty a služby, pripraviť súťaž, anketu, ochutnávku či sampling.

Ozveny Samošky

Po každom kongrese vychádza spolu s časopisom Tovar&Predaj príloha venovaná tejto akcii, ktorá sumarizuje najzaujímavejšie momenty a prezentované príspevky.