uvádza...
14. kongres SAMOŠKA

O akcii

Kongres Samoška to nie sú len prednášky a nové informácie.
Inšpiráciu a diskusiu ponúkne exkurzia, predstavenie novinek partnerov a večerná párty.

Celodenný kongres na podporu domáceho maloobchodného trhu umožňuje stretnutie členov maloobchodných aliancií, družstiev, jednotlivých maloobchodníkov, veľkoobchodov, dodávateľov i zástupcov štátnych a profesijných organizácií.

Cieľom akcie je informovať a inšpirovať domácich obchodníkov a pomôcť im lepšie čeliť ostrej konkurencii na trhu. Kongresu predchádza neformálne večerné stretnutie a exkurzie do predajní či zaujímavých výrobných prevádzok.

300 účastníkov

Zástupcovia maloobchodu60%

Zástupcovia dodávateľov30%

Zástupcovia iných odborov10%

Z čoho kongres pozostáva?

Večerná párty

Neformálna párty v predvečer kongresu je ideálnym miestom pre utuženie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov. Súčasťou párty je raut, živá hudba, ochutnávky, prezentácie a súťaže na stánkoch partnerov.

Dopoludňajší odborný program

Odborný program prebieha po celý druhý deň konania akcie. Dopoludňajšia časť prináša aktuálne informácie o dianí a trendoch na maloobchodnom trhu aj inšpirácie zo zahraničia.

Popoludňajšie prípadové štúdie

Popoludňajší program prináša praktické prípadové štúdie týkajúce sa konkrétnych oblastí každodennej práce majiteľa predajne či spolupráce obchodníkov s dodávateľmi.

Prezentácia partnerovPrezentácia partnerov

Súčasťou akcie je tiež prezentácia partnerov kongresu na stánkoch. Počas večernej párty a celého odborného programu majú partneri možnosť predstaviť účastníkom kongresu svoje nové produkty a služby, pripraviť súťaž, anketu, ochutnávku či sampling.

Ozveny Samošky

Po každom kongrese vychádza v časopise Tovar&Predaj príloha venovaná tejto akcii, ktorá suma­rizuje najzaujímavejšie momenty a prezentované príspevky.