uvádza...
14. kongres SAMOŠKA

Partneri

Dlhodobá podpora partnerov posilňuje tradičný trh.
Vzájomná aktívna spolupráca posúva túto jedinečnú akciu zakaždým o krok ďalej.

Špeciálni partneri:

Odborní partneri:

Mediálni partneri:

Záštita:

Organizátor: