uvádza...
17. kongres SAMOŠKA, 2. 12. 2020, Online vysielanie

Košický kongres Samoška sa presúva do online prostredia

Zhoršujúca sa epidemiologická situácia a s ňou súvisiace hygienické opatrenia zo strany vlády v súčasnom období neumožňujú organizáciu hromadných podujatí, vrátane kongresov. Kongres Samoška, ktorý sa mal konať v Košiciach, sa tak presúva do online prostredia. Účastníci sa môžu tešiť na stále aktuálny odborný program, ktorý bude sprostredkovaný formou online vysielania 2. decembra 2020.

Samoška však nie je len kongres. Súčasťou projektu na podporu slovenského maloobchodu je taktiež tlačená príloha časopisu Tovar&Predaj Ozveny Samošky, ktorá vychádza vždy po kongrese a online komunikácia v priebehu celého roka na webe www.samoskaweb.sk, v mesačnom newsletteri Samoška Newsna sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.

Kongres SAMOŠKA

Kongres na podporu domáceho maloobchodného trhu umožňuje stretnutie členov maloobchodných aliancií, družstiev, jednotlivých maloobchodníkov, veľkoobchodov, dodávateľov i zástupcov štátnych a profesijných organizácií.

Cieľom akcie je informovať a inšpirovať domácich obchodníkov a pomôcť im lepšie čeliť ostrej konkurencii na trhu. Kongresu predchádza neformálne večerné stretnutie a exkurzie do predajní či zaujímavých výrobných prevádzok.

17. kongres Samoška

Rečníci 17. kongresu

Partneri 17. kongresu

Ďakujeme za podporu