uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Zoznam partnerov 21. kongresu

Adega GmbH, Hörliweg 1716, CH-9053 Teufen, IČO: CHE-108.373.132

Alfa Bio, s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 302 230 41

ALIMPEX FOOD a.s., Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9, IČO: 47115807

B2B Services, s.r.o.,Nové Záhrady I. 13/A, 821 05 Bratislava, IČO: 36726893

Baliarne obchodu, a.s. Poprad, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, IČO: 31707874

Berto sk, s. r. o., Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 45278156

BIC Slovakia s.r.o., Priemyselná 1, 926 01 Sereď, IČO: 35950234

BIORUŽA, s. r. o., Laborecká 1, 010 01 Žilina, IČO: 52234070

Commerce Media s.r.o., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha, IČO: 01648454

Comperio Trades.r.o., Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava, IČO: 44921047

Flóra obal s.r.o., Piesková 950, 947 03 Hurbanovo, IČO: 44480954

GRiT, s.r.o., Kopečná 10, 602 00 Brno, IČO: 46963740

GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina, IČO: 35654660

HERBEX spol. s.r.o., Vinica č. 53, 991 28 Vinica, Slovensko, IČO: 31427774

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 36005622

IZY VAPE CE s. r. o., Košická 52/A, 821 08 Bratislava, IČO: 54500184

KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., Dobšinského 3122/18, 811 05 Bratislava, IČO: 35802235

Kofola a. s., Rajecká Lesná súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, IČO: 36 31 91 98

La Lorraine s.r.o., Koreničova 11, 811 03 Bratislava, IČO: 35865636

Maspex Slovakia Trade, s. r. o., Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava, IČO: 45296138

MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31735151

METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671

MILSY a. s., Partizánska 224 / B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31412572

MINIT SLOVAKIA s.r.o., Muzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 17053897

Naše Vinohrady. spol. s.r.o., Považská 22, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44528051

NIQ, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 31355587

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270

Orbico s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 50799592

Parilla Sound, s.r.o., Na Hanišovú 466/16, 976 37 Hrochoť, IČO: 45562547

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31648479

POPAI CE service, s.r.o., Pod Lesem 132, Hradec Králové, 500 11, IČO: 27555844

SHP Harmanec, a.s., 976 03 Harmanec, IČO: 00153052

STEPA s.r.o., Sázavská 995, 563 01 Lanškroun, IČO: 465 06 993

SWEETY ICE, s. r. o., Petrovanská 34/A, 080 01 Prešov, IČO: 45564710

Teekanne s.r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 45663882

Upfield Slovensko, spol. s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 47257121

WAU! Studio s.r.o., Holečkova 177/105, 150 00 Praha 5, IČO: 2475869

Zväz obchodu SR, Bajkalská 1496/25, 827 18 Bratislava, IČO: 30808839