uvádza...
20. kongres Samoška, 5. – 6. 10. 2022, DoubleTree by Hilton Košice

Zoznam partnerov 20. kongresu

ACNielsen Slovakia s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 31355587

Commerce Media s.r.o., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha, IČO: 01648454

Ehrmann Praha s.r.o., Sezemická 2757/2, 190 00 Praha 9, IČO: 29148294

GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina, IČO: 35654660

JAV – AKC, s. r. o., 925 84 Vlčany 999, IČO: 18048994

KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., Dobšinského 3122/18, 811 05 Bratislava, IČO: 35802235

La Lorraine s.r.o., Koreničova 11, 811 03 Bratislava, IČO: 35865636

MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Múzejná 208/1929 01 Dunajská Streda, IČO: 17053897

Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO: 31568211

Parilla Sound, s.r.o., Na Hanišovú 466/16, 976 37 Hrochoť, IČO: 45562547

POPAI CE service, s.r.o., Pod Lesem 132, Hradec Králové, 500 11, IČO 27555844

WAU! Studio s.r.o., Holečkova 177/105, 150 00 Praha 5, IČO: 24758698

Zväz obchodu SR, Bajkalská 1496/25, 827 18 Bratislava, IČO: 30808839