uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Zoznam partnerov 20. kongresu

ACNielsen Slovakia s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 31355587

AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579

AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17 Košice, IČO: 31711642

Berto sk, s. r. o., Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 45278156

BIORUŽA, s. r. o., Laborecká 1, 010 01 Žilina, IČO: 52234070

CASTE SK a.s., Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52292568

CED Central European Nonprofit Ltd., Kacsa u. 15-23, 1027 Budapest, PSČ: 0109327932

Commerce Media s.r.o., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha, IČO: 01648454

COMPERIO TRADE s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, IČO: 44921047

DAAT s.r.o., Pekárska 157/11, 917 01 Trnava, IČO: 47 377 666

Ehrmann Praha s.r.o., Sezemická 2757/2, 190 00 Praha 9, IČO: 29148294

Flóra obal s.r.o.,Piesková 950, 947 03 Hurbanovo, IČO: 44480954

Fruit Distillery Cooperation s.r.o., Štrková ul. 1413, 946 32 Marcelová, IČO: 35979348

GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina, IČO: 35654660

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 36005622

JACOBS DOUWE EGBERTS  SK, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 48 092 134

JAV – AKC, s. r. o., 925 84 Vlčany 999, IČO: 18048994

KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., Dobšinského 3122/18, 811 05 Bratislava, IČO: 35802235

La Lorraine s.r.o., Koreničova 11, 811 03 Bratislava, IČO: 35865636

Lusja, s.r.o., Textilná 23, 034 05 Ružomberok, IČO: 36766372

MILSY a. s., Partizánska 224 / B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31412572

MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Múzejná 208/1929 01 Dunajská Streda, IČO: 17053897

Naše Vinohrady, spol. s.r.o., Považská 22, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44528051

Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO: 31568211

Orbico s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 50799592

Parilla Sound, s.r.o., Na Hanišovú 466/16, 976 37 Hrochoť, IČO: 45562547

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31648479

POPAI CE service, s.r.o., Pod Lesem 132, Hradec Králové, 500 11, IČO: 27555844

SOARE SEKT SLOVAKIA, s.r.o., Orechová 2/536, 922 10 Trebatice, IČO: 36232114

ST. NICOLAUS – trade, a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 35680261

SWEETY ICE, s. r. o., Petrovanská 34/A, 080 01 Prešov, IČO: 45564710

TAURIS, a.s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36773123

Teekanne s.r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 45663882

Upfield Slovensko, spol. s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 47257121

VIJOFEL plus s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Bartošovce, IČO: 45 988 919

WAU! Studio s.r.o., Holečkova 177/105, 150 00 Praha 5, IČO: 2475869

Zväz obchodu SR, Bajkalská 1496/25, 827 18 Bratislava, IČO: 30808839