uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Zoznam partnerov 18. kongresu

ACAN, s. r. o., Bratislavská 775, 900 46 Bratislava, IČO: 35792264

ACNielsen Slovakia s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 31355587

AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17 Košice, IČO: 31711642

Balmat, SNP 1426/89, 017 07 Považská Bystrica, IČO 34366440

Bonduelle Central Europe, Kft, Ceglédi út 25, 2750 Nagykoros, Maďarsko, IČO 13-09-067330

CASTE Slovakia s.r.o, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 46617159

Commerce Media s.r.o., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha, IČO: 01648454

Emako, s.r.o., Diviaky nad Nitricou 208, 972 25 Diviaky Nad Nitricou, IČO 44560532

Flóra obal s.r.o.,Piesková 950, 947 03 Hurbanovo, IČO: 44480954

Flowy a.s., Textilna 1, 040 12 Košice, IČO 50491105

JAV – AKC, spol. s.r.o.,  Loger 1112, 925 84, Vlčany, IČO: 0804994

JTI Slovak Republic s r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 3901811

Karloff, s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, IČO 36247367

KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., Dobšinského 3122/18, 811 05 Bratislava, IČO: 35802235

Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31A, 708 00 Ostrava, IČO: 24261980

Krásno Slovakia, s. r. o., Streženická 1697/45, 020 01 Púchov, IČO: 36335665

La Lorraine, s.r.o., Koreničova 11, 81103 Bratislava, IČO: 35865636

Mapa Spontex CE s.r.o., Prodašice 4, 294 04 Dolní Bousov, IČO: 47537434

Minit Slovakia, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 17053897

Nestlé Slovensko s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 31568211

NOV, s. r.o, Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava, IČO 31338895

Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO 48136999

Parilla Sound, s.r.o., Na Hanišovú 466/16, 976 37 Hrochoť, IČO: 45562547

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04  Bratislava, IČO: 31648479

POPAI CE service, s.r.o., Pod Lesem 132, Hradec Králové, 500 11, IČO 27555844

Riešenia, spol. s r.o. Mestská 10, 831 03 Bratislava, IČO 35948345

Ryba Žilina, spol s r. o., P. O. Hviezdoslavova 8194/85, Žilina, IČO: 31563490

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec, Vilová 333/2, 460 10 Liberec, IČO:  00029220

TEEKANNE s.r.o., Rӧntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 45663882

WAU! Studio s.r.o., Holečkova 177/105, 150 00 Praha 5, IČO: 24758698

Zväz obchodu SR, Bajkalská 1496/25, 827 18 Bratislava, IČO: 30808839