uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice
Miroslav Gavala

Miroslav Gavala

Miroslav Gavala vyštudoval vysokú školu elektrotechnickú. Po štúdiu sa zamestnal vo fabrike na mäsovú výrobu, kde si prešiel rozličnými manažérskymi pozíciami. Po 25 rokoch práce...
Read More

Mária Jendrichovská

Mária Jendrichovská je vyučená predavačka rozličného tovaru a celý svoj život od ukončenia štúdia pracovala v rôznych predajniach s potravinami. V roku 1994 si založila živnosť a otvorila si...
Read More

František Marinica

František Marinica vyštudoval vysokú školu technickú v odbore elektrotechnika. Po štúdiu sa zamestnal ako elektrotechnik v odevnom závode v Prešove. Po revolúcii si v obci Široké otvoril vlastnú predajňu...
Read More

Ján Štulc

Ján Štulc je absolventom Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po získaní praktických skúseností vo výrobe pracoval päť rokov v Slovenskej akadémii vied v...
Read More

Oliver Arpáš

Oliver Arpáš ukončil Strojnícku fakultu na Slovenskej vysokej škole technickej. Po skončení školy pracoval v spoločnosti Energoprojekt ako projektant. V roku 1983 nastúpil do Slovenskej akadémie vied...
Read More

Roman Kopecký

Roman Kopecký po úspešnom ukončení štúdia na Ekonomickej fakulte SPU v Nitre odbor automatizované systémy riadenia nastúpil ako programátor do výpočtového strediska strojárskeho podniku Sigma Nové...
Read More

Jakub Berčík

Jakub Berčík absolvoval Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Jeho vedecko-výskumná činnosť je v prevažnej miere orientovaná na neurovedu reprezentovanú neuromarketingom...
Read More

Vladimír Vaňo

Vladimír Vaňo je absolventom Wirtschaftsuniversität Wien a Carlson School of Management. Laureát Akademickej ceny rektora Univerzity Komenského študoval nielen na jej Fakulte manažmentu, ale vďaka...
Read More