uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice
RASTISLAV MIKO

RASTISLAV MIKO

V roku 1991 vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, odbor Mikroelektronika. Po štúdiu si založil vlastnú spoločnosť pod názov RM-TES, ktorá je zameraná na predaj a servis registračných pokladníc, výpočtovej techniky, mobilných telefónov a na návrhy a implementáciu informačných systémov.

MICHAL GLOZNEK

Michal Gloznek pred ukončením štúdia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 2006 viedol rodinnú farmu s hovädzím dobytkom a inými domácimi úžitkovými zvieratami v Pezinku. Po ukončení štúdii sa zamestnal v medzinárodnej IT spoločnosti a súbežne od roku 2011 prevádzkoval predajňu s mliečnym a syrovým sortimentom v Pezinku. Od roku 2014 je majiteľom predajne Farmársky Rínek so slovenskými farmárskymi potravinami.

Ľubomír Drahovský

Ľubomír Drahovský sa počas svojho profesijného života zaoberal analýzami obchodu, spoločného stravovania a cestovného ruchu. Od roku 1990 pôsobil ako riaditeľ Výskumného a vývojového ústavu...
Read More

Marek Čepko

Mladý farmár, ktorý sa od roku 2012 venuje na malej rodinnej farme pri Prievidzi chovu francúzskych oviec Lacaune a slovenských strakatých kráv. Vyrába tradičné syry a od roku 2014 sa venuje výrobe zrejúcich syrov. Pravidelne sa zúčastňuje farmárskych trhov doma i v zahraničí. Farma pod vtáčnikom je členom Slow food asociation a syrár je členom world cheese making community.

Anna Balková

V roku 1986 vyštudovala Vysokú školu poľnohospodársku. Po škole sa na dva roky zamestnala v Jednotnom roľníckom družstve v Sebechleboch. Po revolúcii podnikala v oblasti reštauračného stravovania. Komfort civilizácie...
Read More

Miloš Homola

Viac ako 10 rokov sa podieľa na aktivitách Zväzu Ekotrend Slovakia, združujúceho ekologických a malých rodinných farmárov. Aktívne sa venuje problematike predaja z dvora, je...
Read More

Maroš Staruch

Po ukončení štúdia na Obchodnej akadémii v Prešove pracoval v rôznych oblastiach retailu, ako na strane dodávateľov, tak obchodníkov. V súčasnej dobe už šiestym rokom...
Read More