uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Tatiana Mókosová

riaditeľka, SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Bratislava, predsedníčka sekcie pre poradenstvo a vzdelávanie, Zväz obchodu SR

Tatiana Mókosová

riaditeľka, SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Bratislava, predsedníčka sekcie pre poradenstvo a vzdelávanie, Zväz obchodu SR

V školstve pracuje od roku 1993. Vyštudovala Strednú ekonomickú školu v Humennom a po maturite pokračovala v štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Tam si popri práci doplnila pedagogické vzdelanie. Za svoj pracovný úspech považuje udržanie školy na trhu aj v porevolučnom období a dosiahnutie najlepších výsledkov v zavádzaní systému duálneho vzdelávania na Slovensku pre odbory zamerané na obchod a služby s ním spojené. Škola pod jej vedením bola opakovane ocenená odbornými inštitúciami a spoločnosťou International Education Society, ktorá certifikuje vzdelávacie inštitúcie, v rámci projektu Certifikate. Expertna skupina IES potvrdila škole rating kategórie B, t. j. „Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvale dobré výsledky“. Toto medzinárodné ohodnotenie dokazuje, že škola má trvalé a stabilné postavenie na vzdelávacom trhu. Je predsedníčkou sekcie pre poradenstvo a vzdelávanie Zväzu obchodu Slovenskej republiky a členkou výboru pre vzdelávanie RÚZ, kde zastupuje záujmy slovenských obchodníkova presadzuje návrhy na zvyšovanie úrovne odborného školstva.