uvádza...
22. kongres Samoška, 20. – 21. 3. 2024, DoubleTree by Hilton Košice

Štefan Mácsadi

predseda predstavenstva, Coop Jednota Nové Zámky

Štefan Mácsadi

predseda predstavenstva, Coop Jednota Nové Zámky

Po ukončení štúdia na VŠE pôsobil v obchodnej sfére. Od roku 1986 pracoval ako obchodno-prevádzkový podpredseda Jednoty Nové Zámky a v roku 1990 bol zvolený za predsedu predstavenstva. Pod jeho vedením sa Coop Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, pretransformovala na modernú obchodnú organizáciu a dnes patrí medzi podnikateľské subjekty, ktoré sa adaptovali na podmienky trhovej ekonomiky. Štefan Mácsadi je zároveň autorom prvého vernostného systému formou nákupných kariet, využívaného v obchodnej sieti už od roku 1994, ktorý sa dodnes aplikuje v systéme spotrebných družstiev. Presadzuje a podporuje maximálnu elektronizáciu a transparentnosť celého systému riadenia obchodných procesov. Jeho základnou filozofiou je osobný všestranný rast, poznávať a nebáť sa prijímať nové veci.

PANELOVÁ DISKUSIA: PATRIA POTRAVINY DO KAŽDEJ DEDINY?

11:45 – 13:00

Panelová diskusia: Spotrebiteľ sa mení. Ako o neho neprísť?

10:45 - 12:00