uvádza...
19. kongres Samoška, 19. 5. 2022, DoubleTree by Hilton Bratislava

Štefan Mácsadi

predseda predstavenstva, Coop Jednota Nové Zámky

Štefan Mácsadi

predseda predstavenstva, Coop Jednota Nové Zámky

Po ukončení štúdia na VŠE pôsobil v obchodnej sfére. Od roku 1986 pracoval ako obchodno-prevádzkový podpredseda Jednoty Nové Zámky a v roku 1990 bol zvolený za predsedu predstavenstva. Pod jeho vedením sa Coop Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, pretransformovala na modernú obchodnú organizáciu a dnes patrí medzi podnikateľské subjekty, ktoré sa adaptovali na podmienky trhovej ekonomiky. Štefan Mácsadi je zároveň autorom prvého vernostného systému formou nákupných kariet, využívaného v obchodnej sieti už od roku 1994, ktorý sa dodnes aplikuje v systéme spotrebných družstiev. Presadzuje a podporuje maximálnu elektronizáciu a transparentnosť celého systému riadenia obchodných procesov. Jeho základnou filozofiou je osobný všestranný rast, poznávať a nebáť sa prijímať nové veci.

Panelová diskusia: Spotrebiteľ sa mení. Ako o neho neprísť?

10:45 - 12:00