uvádza...
14. kongres SAMOŠKA

Rita Bohonyová

trade marketing špecialista – kategória cukroviniek SK, Nestlé Slovensko

Rita Bohonyová

trade marketing špecialista – kategória cukroviniek SK, Nestlé Slovensko

Od roku 2016 pôsobí ako trade marketing špecialista pre kategóriu cukroviniek spoločnosti Nestlé Slovensko. Na starosti má zákazníkov moderného trhu – siete a alternatívne predajné kanály, ako sú čerpacie stanice, drogérie a kiná. Zodpovedá za rozvoj kategórie, ale aj prípravu špeciálnych aktivít pre jednotlivých zákazníkov. Do Nestlé nastúpila v roku 2014 na pozíciu trainee a v roku 2017 ukončila štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor Informačné štúdiá

Všechny části programu od: Rita Bohonyová