uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Nadežda Machútová, Zväz obchodu SR

prezidentka

Nadežda Machútová, Zväz obchodu SR

prezidentka

Vyštudovala odbor molekulárna biológia a genetika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Pracovať začala na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave, kde sa zaoberala prenatálnou diagnostikou dedičných ochorení a kriminalistickou metódou odtlačkov DNA. Neskôr prešla na Odbor vynálezov úžitkových vzorov Úradu priemyselného vlastníctva SR ako pracovník expertízy pre vynálezy pre oblasť genetiky. V Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI) pôsobila od roku 1996. Bola vedúcou certifikačného orgánu Štátnej skúšobne pre kozmetické výrobky, potom riadila okrem štátneho skúšobníctva aj inšpekčnú činnosť. Ako námestníčka ústredného riaditeľa zodpovedala za výkon dozoru a dohľadu na vnútornom trhu SR.

Po absolvovaní konkurzu bola v roku 2001 vymenovaná do funkcie ústrednej riaditeľky SOI. Od roku 2002 začala pôsobiť v pracovnej skupine EHK OSN pre štandardizáciu a trhový dozor. Aj jej pričinením vznikla na pôde EHK OSN poradná skupina pre trhový dozor MARS Group, ktorej zasadnutia organizovalo Slovensko dvanásť rokov. Má za sebou bohatú prednáškovú činnosť v Európskej komisii, v EHK OSN, ale aj na medzinárodných obchodníckych fórach a konferenciách. Na právnickej fakulte PEVŠ pôsobila ako externý pedagóg. Prezidentkou Zväzu obchodu SR je od roku 2021.