uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska

ústredný riaditeľ Kancelárie

Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska

ústredný riaditeľ Kancelárie

Dlhodobo sa venoval aktivitám na akademickej pôde, presnejšie na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach a Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach. Tiež prednášal na Prešovskej univerzite v Prešove. Je autorom a spoluautorom odborných publikácií, analýz a dopadových štúdií, v ktorých sa venuje samospráve, lokálnej hospodárskej politike, rozvoju vidieka a modernizácii miestnej územnej samosprávy.