uvádza...
22. kongres Samoška, 20. – 21. 3. 2024, DoubleTree by Hilton Košice

Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska

ústredný riaditeľ Kancelárie

Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska

ústredný riaditeľ Kancelárie

Dlhodobo sa venoval aktivitám na akademickej pôde, presnejšie na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach a Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach. Tiež prednášal na Prešovskej univerzite v Prešove. Je autorom a spoluautorom odborných publikácií, analýz a dopadových štúdií, v ktorých sa venuje samospráve, lokálnej hospodárskej politike, rozvoju vidieka a modernizácii miestnej územnej samosprávy.

PANELOVÁ DISKUSIA: PATRIA POTRAVINY DO KAŽDEJ DEDINY?

11:45 – 13:00