uvádza...
19. kongres Samoška, 18. – 19. 5. 2022, DoubleTree by Hilton Bratislava

Martin Katriak

prezident, Zväz obchodu SR

Martin Katriak

prezident, Zväz obchodu SR

Martin Katriak pracuje v obchode od roku 1972, najprv v bývalom štátnom obchode Domáce potreby, PR Bratislava, od roku 1975 v Coop Jednote Slovensko, a to na rôznych pozíciách, od roku 1990 ako podpredseda predstavenstva. Prakticky celú svoju odbornú kariéru sa zaoberá problematikou ochrany práv a záujmov obchodníkov, v tomto smere je partnerom pre poslancov NR SR, ministerstvá a iné orgány štátnej a verejnej správy i Kanceláriu prezidenta republiky. V roku 2017 sa stal prezidentom Zväzu obchodu SR.

Panelová diskusia: Dvojaká kvalita potravín

10:30-12:00

Panelová diskusia: Regionálne produkty a domáci maloobchod – nový trend alebo odveké spojenie?

11:15 – 12:30

Panelová diskusia: Bez obchodu sa z vidieka vytráca život

10:45 – 12:00

Úvodné slovo

09:00-09:15

Oficiálne zahájenie kongresu

09:00 - 09:30

Oficiálne otvorenie kongresu

9:00 – 9:15

Oficiálne zahájenie kongresu, Úvodné slovo

9:00 – 9:30

Panelová diskusia: Maloobchod sa vyzlieka z plastu

11:00 – 12:30