uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Marta Kodadová, Úrad verejného zdravotníctva SR

odborný radca, Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Marta Kodadová, Úrad verejného zdravotníctva SR

odborný radca, Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Študovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na Fakulte agrobiológie a potravinárstva. Po ukončení štúdia pracovala v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne na oddelení hygieny potravín, kde bola zodpovedná za vykonávanie mikrobiologických a fyzikálno-chemických analýz. Následne pôsobila na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, odbore živočíšnych komodít ako hlavný štátny radca. Od roku 2008 pracovala v spoločnosti Tesco Stores Bratislava na pozíciách vedúci audítor a technický manažér. Od ukončenia rodičovskej dovolenky pôsobí na Úrade verejného zdravotníctva ako odborný radca v Odbore hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov.

Hygiena v predajniach mení pravidlá: Čo prinesie budúcnosť?

15:15 – 15:45