uvádza...
22. kongres Samoška, 20. – 21. 3. 2024, DoubleTree by Hilton Košice

Marián Áč, Správca zálohového systému

generálny riaditeľ

Marián Áč, Správca zálohového systému

generálny riaditeľ

Má dlhoročné skúsenosti na rôznych manažérskych pozíciách vrátane medzinárodného a multikultúrneho prostredia. Svoju manažérsku kariéru začal v roku 2003 v spoločnosti VUB Factoring, kde pôsobil ako člen predstavenstva. Dlhodobo pracoval v celoeurópskej komerčnej banke UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia na viacerých riadiacich pozíciách. Od roku 2016 pôsobil ako vedúci sekcie generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava a od roku 2019 do januára 2021 riadil Inštitút pre stratégie a analýzy na Úrade vlády. V roku 2022 sa stal generálnym riaditeľom Správcu zálohového systému. Špecializuje sa na oblasť manažmentu, riadenie ľudských zdrojov, projektový a krízový manažment. Je odborníkom v oblasti financií s titulom doktor práv (JUDr.).