uvádza...
19. kongres Samoška, 18. – 19. 5. 2022, DoubleTree by Hilton Bratislava

Mária Frisíková, Úrad verejného zdravotníctva SR

odborný poradca v Odbore hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Mária Frisíková, Úrad verejného zdravotníctva SR

odborný poradca v Odbore hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Vyštudovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na Fakulte biochémie a potravinárstva. Po skončení štúdia pracovala v spoločnosti Cessi ako technológ závodu, kde mala na starosti vytváranie a optimalizáciu technologických procesov a kontrolu výstupných produktov. Následne pracovala ako odborný radca v odbore hygieny a úradnej kontroly potravín v Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Poprade. Od marca 2019 pôsobí na Úrade verejného zdravotníctva ako odborný poradca v Odbore hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov.