uvádza...
19. kongres Samoška, 18. – 19. 5. 2022, DoubleTree by Hilton Bratislava

Marcel Kaščák, Nižná Voľa

starosta obce

Marcel Kaščák, Nižná Voľa

starosta obce

Marcel Kaščák študoval riadenie v poľnohospodárstve v špecializácii podnikového manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V roku 2007 absolvoval i doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie odborných predmetov ekonomika, manažment a marketing. Po ukončení štúdia pôsobil v spoločnosti Hudos ako manažér logistiky pre nemecky hovoriace krajiny. Od roku 2008 pracoval ako disponent logistiky v spoločnosti Lidl Slovenská republika. V súčasnosti je starostom obce Nižná Voľa.

Panelová diskusia: Bez obchodu sa z vidieka vytráca život

10:45 – 12:00