uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Lucia Morvai, Správca zálohového systému

riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu

Lucia Morvai, Správca zálohového systému

riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu

V rámci Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd už 13 rokov zastupuje spoločné záujmy domácich aj zahraničných výrobcov, najmä v oblasti zvyšovania povedomia o dynamickom odvetví nápojov, jeho aktivitách, zodpovednom podnikaní, riešeniach v oblasti udržateľnosti obalov a podpory prechodu na cirkulárnu ekonomiku. Projekt zavedenia zálohového systému začal pod jej vedením na pôde združení zastupujúcich výrobcov nápojov a minerálnych vôd, vytvorením spoluprác s kľúčovými aktérmi, ako sú výrobcovia nápojov, piva a zástupcovia obchodu. Svoje doterajšie skúsenosti preniesla do  novej neziskovej organizácie – Správca zálohového systému, ktorá bola poverená Ministerstvom životného prostredia, aby vytvorila, financovala a koordinovala zálohový systém v SR.