uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Lenka Hečková, Coop Jednota Senica

vedúca oddelenia prevádzky a riadenia, zástupkyňa vedúceho odboru prevádzky a riadenia

Lenka Hečková, Coop Jednota Senica

vedúca oddelenia prevádzky a riadenia, zástupkyňa vedúceho odboru prevádzky a riadenia

Od roku 2013 riadi chod oddelenia prevádzky a riadenia. Pracovná pozícia ju zaujala práve vďaka veľkému osobnému záujmu o obchod a maloobchod. Je absolventkou Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave a Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Oblasť potravinárstva študovala na strednej škole v Nitre. Pracovné skúsenosti a zručnosti nadobudla v spoločnosti ČESMAD Slovakia v Bratislave, kde pôsobila na pozícii odbornej referentky. V senickej mliekarni pracovala ako majster výrobného strediska, operátor velínu automatického systému riadenia technologického procesu a laborantka mikrobiológie. V osobnom živote venuje svoju pozornosť najmä dvom deťom a rodine.

Príbehy úspešných maloobchodníkov vo videoreportážach

15:15 – 16:15