uvádza...
19. kongres Samoška 18. – 19. 5. 2022, DoubleTree by Hilton Bratislava

Kvetoslava Balčáková

vedúca odboru Hygieny potravín a potravinového dozoru, Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov

Kvetoslava Balčáková

vedúca odboru Hygieny potravín a potravinového dozoru, Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov

Kvetoslava Balčáková je absolventkou Vysokej školy veterinárskej, odbor hygiena potravín v Košiciach. Po absolvovaní školy získala praktické skúseností vo výrobných potravinárskych závodoch. Od roku 1996 pracuje v oblasti úradnej kontroly potravín na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Vykonáva lektorskú činnosť v oblasti vzdelávania inšpektorov hygieny potravín.

Kontrola v predajni

13:45-14:30