uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Jaroslav Remža, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu

Jaroslav Remža, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu

Jaroslav Remža študoval na Fytotechnickej fakulte a Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Tri roky pracoval na Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii na krajskom inšpektoráte v Bratislave ako inšpektor kontroly kvality a bezpečnosti potravín. Následne (1997-2002) pracoval  na krajskom inšpektoráte v Nitre, kde bol vedúcim odboru kontroly potravinového dozoru a zástupcom riaditeľa krajského inšpektorátu SPPI. V roku 2002 (po zlúčení SPPI a ŠVS SR) prešiel pracovať do Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre na pozíciu vedúceho oddelenia potravinového dovozu a hygieny potravín rastlinného pôvodu. Od roku 2007 až do roku 2016 pracoval v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR ako zástupca vedúceho odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu a ako vedúci oddelenia delegovaných činností a krížového plnenia. Následne sa stal riaditeľom sekcie kontroly v Pôdohospodárskej platobnej agentúre MPRV SR. Posledné dva roky pôsobil ako vedúci oddelenia kontroly a interného auditu na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom. V súčasnosti je poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa pre sekciu potravinárstva a obchodu MPRV SR.