uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Ján Štulc

vedúci odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu, Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Ján Štulc

vedúci odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu, Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Ján Štulc je absolventom Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po získaní praktických skúseností vo výrobe pracoval päť rokov v Slovenskej akadémii vied v Bratislave, odkiaľ sa vrátil späť do výroby ako riaditeľ pekárne. Od roku 1998 pracuje v oblasti úradnej kontroly potravín najskôr na Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii na ústrednom inšpektoráte v Bratislave a po zlúčení so Štátnou veterinárnou správou od roku 2002 až doteraz ako vedúci odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe. Popri práci absolvoval veľa vzdelávacích kurzov, stáži, študijných pobytov a tréningových kurzov v oblasti hygieny potravín, mikrobiológie, prídavných látok, kontaminantov, HACCP a úradných kontrol. Zastupoval Slovenskú republiku v poradnom fóre Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a teraz je zástupcom Slovenska v pracovnej skupine DG Sante pre označovanie potravín v Bruseli.

Ako v predajniach správne označovať nebalený čerstvý tovar a ako s ním zaobchádzať?

13:00-13:30