uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Ildikó Maggioni Brázová

Riaditeľka odboru potravinárstva, Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ildikó Maggioni Brázová

Riaditeľka odboru potravinárstva, Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Titul doktor filozofie získala po štúdiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas desiatich rokov podnikala v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, koordinovala veľkoobchodné a distribučné činnosti spoločnosti. Od roku 2007 až po súčasnosť  je riaditeľkou odboru potravinárstva na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde zodpovedá za činnosť odboru a jeho riadenie.

Podieľa sa na koncepčnej a koordinačnej činnosti pri tvorbe národnej a európskej potravinárskej legislatívy, koordinuje činnosti v oblasti čerpania fondov v potravinárskom priemysle, ako aj činnosti súvisiace s Národným programom kvality „Značka kvality SK“ v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Zároveň sa podieľa na spolupráci  s profesijnými odbornými potravinárskymi zväzmi a združeniami a má zodpovednosť za presadzovanie záujmov SR v medzinárodných a komunitárnych orgánoch a inštitúciách EÚ. Je aktívnou  členkou viacerých rezortných a medzirezortných pracovných skupín. Plynule hovorí po maďarsky, taliansky, dohovorí sa po anglicky a rusky.

Panelová diskusia: Farmárske potraviny ako súčasť ponúkaného sortimentu. Áno, ale…

11:15-12:45