uvádza...
22. kongres Samoška, 20. – 21. 3. 2024, DoubleTree by Hilton Košice

František Križan, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra regionálnej geografie

František Križan, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra regionálnej geografie

František Križan pôsobí na Katedre regionálnej geografie a rozvoja regiónov
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho výskumné
aktivity rozvíjajú najmä geografiu maloobchodu a spotreby, geomarketing a sú
zamerané na nové trendy v geografii so zreteľom na zber dát a ich priestorovú
analýzu.

PANELOVÁ DISKUSIA: PATRIA POTRAVINY DO KAŽDEJ DEDINY?

11:45 – 13:00