uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

František Križan, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra regionálnej geografie

František Križan, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra regionálnej geografie

František Križan pôsobí na Katedre regionálnej geografie a rozvoja regiónov
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho výskumné
aktivity rozvíjajú najmä geografiu maloobchodu a spotreby, geomarketing a sú
zamerané na nové trendy v geografii so zreteľom na zber dát a ich priestorovú
analýzu.