uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Alena Hrčková, Hrčková & Kundrát

andragogička a psychoterapeutka

Alena Hrčková, Hrčková & Kundrát

andragogička a psychoterapeutka

Vyštudovala andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala s mentálne postihnutou mládežou a dospelými v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ulici v Bratislave.

Založila a sedem rokov riadila firmu odevného dizajnu v Žiline, so zameraním na individuálne poradenstvo v odievaní a budovaní osobného štýlu, realizovala programy na zdokonalenie vystupovania, dodržiavania pracovnej i spoločenskej etikety.

Zaujíma sa o psychické zdravie človeka, o vplyvy na jeho štruktúru a stabilitu. Vzdelanie si rozšírila špecializáciou v intenzívnych psychoterapeutických výcvikoch (výcvik Hlbinnej psychodynamickej psychoterapie vedený SIPP v Pezinku, výcvik EMDR v Trenčíne – zameraný na liečbu porúch a následkov psychotraumy, EMDR pre deti a adolescentov, EMDR a Rodinnej terapie). Je členkou SIPE (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu) a zapísaná v Zozname EMDR psychoterapeutov SR. Od roku 2009 vedie súkromnú poradenskú a psychoterapeutickú prax v Bratislave. Je spoluzakladateľkou psychiatrického a psychoterapeutického zariadenia Hrčková & Kundrát s podnázvom Centrum emočného zdravia a edukácie v Bratislave.

Je normálne nemať sa stále dobre

11:15 – 12:00