uvádza...
16. kongres SAMOŠKA, 1. 10. 2020, Bratislava
17. kongres SAMOŠKA, 9. – 10. 11. 2020, Košice

Registrácia

22. 3. 2018
8:00 – 9:00

Registrácia