uvádza...
23. kongres Samoška, 19. – 20. 3. 2025, DoubleTree by Hilton Košice

Partneri 16. kongresu Samoška

Partneri 16. kongresu Samoška

Alfa Bio, s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 30223041

Commerce Media s.r.o., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha, IČO: 01648454

La Lorraine, s.r.o., Koreničova 11, 81103 Bratislava, IČO: 35865636

L Software a.s., Textilna 1, 040 12 Košice, IČO 50491105

Minit Slovakia, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 17053897

Parilla Sound, s.r.o., Na Hanišovú 466/16, 976 37 Hrochoť, IČO: 45562547

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04  Bratislava, IČO: 31648479

POPAI CE service, s.r.o., Pod Lesem 132, Hradec Králové, 500 11, IČO 27555844

Potraviny FRESH, s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice,IČO: 45601739

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec, Vilová 333/2, 460 10 Liberec, IČO:  00029220

TEEKANNE s.r.o., Rӧntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 45663882

WAU! Studio s.r.o., Holečkova 177/105, 150 00 Praha 5, IČO: 24758698

Zväz obchodu SR, Bajkalská 1496/25, 827 18 Bratislava, IČO: 30808839