uvádza...
16. kongres SAMOŠKA, 1. 10. 2020, Bratislava
17. kongres SAMOŠKA, 9. – 10. 11. 2020, Košice

Program 16. kongresu Samoška v Bratislave

KONFERENČNÝ DEŇ
01. 10. 2020

Registrácia

Prezentácia partnerov

Predstavenie výrobkov a služieb partnerov kongresu, ochutnávky noviniek.

Oficiálne zahájenie kongresu, Úvodné slovo

Martin Katriak, Zväz obchodu SR

Život v novej ére: Ako nás pandémia zmenila?

 • Stresové situácie a zmeny v nákupnom správaní z pohľadu behaviorálnej ekonómie
 • Ako si udržať zákazníka a predávať v čase krízy?
 • Ako záťaž a obdobie náhlych zmien pôsobí na pracovníkov?
 • Čo by mali manažéri robiť a čoho sa naopak vyvarovať pri práci so svojimi tímami?
Matej Šucha, Mindworx

Ekonomika v čase koronakrízy: Pád na kolená alebo zakopnutie?

 • Aké zmeny prinesie aktuálna ekonomická situácia?
 • Má ekonomický pokles aj svoje pozitíva?
 • Ako ovplyvní zamestnanosť?
 • Budúcnosť pohľadom ekonóma

Prestávka na kávu

Covid-19 a jeho vplyv na slovenský maloobchod

 • Ako sa zmenilo správanie spotrebiteľov a ich preferencie predajných kanálov?
 • Stabilizácia trhu po prvotných panických nákupoch
 • Do akej miery bol ovplyvnený tradičný trh?
 • Ktorých kategórií a ich predajov sa zmeny najviac dotkli?
Pavol Zajac, Nielsen

Panelová diskusia: Potravinová sebestačnosť: reálny cieľ alebo naivný sen?

 • Ako zmeniť potravinovú zraniteľnosť Slovenska?
 • Konkurencieschopnosť slovenských výrobcov a príležitosti na domácom trhu
 • Potravinová sebestačnosť vs. potravinová bezpečnosť
 • Ako budovať lokálpatriotizmus Slovákov?
Jaroslav Remža, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Jana Venhartová, Potravinárska komora Slovenska
Pavol Mikušiak, CBA Verex
Mojmír Klešč, Tauris Group
Martin Katriak, Zväz obchodu SR

Obed

Panelová diskusia: Koronakríza ako akcelerátor internetového predaja potravín

 • Dočasný trend alebo povinná jazda smerom k inovácii?
 • Je e-shop príležitosťou pre každého?
 • Ako e-commerce ovplyvní tradičnú formu predaja?
 • Ako vybudovať úspešný internetový obchod?
Jaroslav Klein, Kaso Technologies
Jaroslav Fotul, Labaš
Ladislav Csengeri, GfK

Hygiena v predajniach mení pravidlá: Čo prinesie budúcnosť?

 • Hygienické opatrenia prijaté počas koronavírusu
 • S akými nedostatkami v nariadeniach bojovali obchodníci?
 • Aké zmeny možno očakávať s prípadnou ďalšou vlnou pandémie?
 • Nový štandard hygienických opatrení

Čím viac vieme o minulosti, tým jasnejšie uvidíme budúcnosť

 • Veľké dáta ako prostriedok k predpovedaniu budúcnosti a správania vašich zákazníkov
 • Ako na základe toho doslova v reálnom čase prispôsobovať komunikáciu, či dokonca samotné produkty a služby?
Jakub Mazán, Istropolitana Ogilvy

Večerná párty

Neformálne stretnutie maloobchodníkov, centrál MO aliancií, družstiev, veľkoobchodov a dodávateľov

Prezentácia partnerov pri stánkoch, možnosť nadviazania nových kontaktov, bohatý raut, hudobné vystúpenie jazzovej skupiny Froid.