uvádza...
16. kongres SAMOŠKA, 17. – 18. 6. 2020

Spolupracujúce siete

Domáci maloobchod v jeden okamžik na jednom mieste.
Stretnite zástupcov centrál maloobchodných uskupení i samotných majiteľov predajní.

Kongresu sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia týchto sietí: