uvádza...
16. kongres SAMOŠKA

Zoznam partnerov 16. kongresu

Commerce Media s.r.o., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha, IČO: 01648454

Parilla Sound, s.r.o., Na Hanišovú 466/16, 976 37 Hrochoť, IČO: 45562547

WAU! Studio s.r.o., Holečkova 177/105, 150 00 Praha 5, IČO: 24758698

Zväz obchodu SR, Bajkalská 1496/25, 827 18 Bratislava, IČO: 30808839