uvádza...
13. kongres SAMOŠKA

Albín Sladovník

predseda, Sekcia pre kvalitu a bezpečnosť potravín, Zväz obchodu SR, riaditeľ, SKOR SL

Albín Sladovník

predseda, Sekcia pre kvalitu a bezpečnosť potravín, Zväz obchodu SR, riaditeľ, SKOR SL

Albín Sladovník pôsobil ako prednosta okresného úradu štátnej správy v prvom bratislavskom okrese. Vykonával funkciu vedúceho úradu na Najvyššom kontrolnom úrade SR. Následne pôsobil ako ústredný riaditeľ Slovenskej obchodnej inšpekcie a riaditeľ Štátnej skúšobne na kozmetické výrobky. V súčasnom období je riaditeľom a konateľom spoločnosti SKOR SL, inšpekčnej spoločnosti na kontrolu kvality a bezpečnosti výrobkov, a predsedom Sekcie pre kvalitu a bezpečnosť potravín Zväzu obchodu. Doktorát získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.