uvádza...
13. kongres SAMOŠKA

Program

Odborný program prináša aktuálne trendy a prípadové štúdie.
Praktické prednášky sa dotýkajú konkrétnych oblastí každodennej práce majiteľa predajne.
1. deň
21. 3. 2018

Neformálne stretnutie maloobchodníkov, centrál MO aliancií, družstiev, veľkoobchodov a dodávateľov

Prezentácia partnerov na stánkoch, ochutnávky noviniek, možnosť nadviazania nových kontaktov, bohatý raut, živá hudba
2. deň
22. 3. 2018

Prezentácia partnerov

Predstavenie výrobkov a služieb partnerov kongresu, ochutnávky noviniek, súťaže o zaujímavé ceny

Registrácia

Oficiálne otvorenie kongresu

Úvodné slovo
Martin Katriak

Komunikácia podľa etikety

 • Spôsob, akým pristupujete k nakupujúcim, je pre váš predajný úspech dôležitejší ako ponúkaný tovar.
 • Zákazník je kráľ, je alfou a omegou vášho podnikania.
 • Tipy na úspešnú komunikáciu
Ladislav Špaček

Prestávka na kávu

Panelová diskusia: Regionálne produkty a domáci maloobchod – nový trend alebo odveké spojenie?

 • Regionálny vs. slovenský výrobok
 • Podpora regionálnej produkcie ako kľúčový prvok pre zamestnanosť v regióne
 • Pozitíva a úskalia spolupráce obchodníkov s lokálnymi dodávateľmi
Ladislav Csengeri
Bohumila Tauchmannová
Pavol Mikušiak
Martin Katriak

Obed

Galéria kvality kamenných obchodov a služieb

 • Máte príjemný personál a profesionálnu ponuku? Komunikujte to prostredníctvom značky Zlatá etiketa.
 • Získajte konkurenčnú výhodu a zapojte sa do programu, spojujúceho maloobchodníkov, ktorí úspešne prešli testom nezávislého audítora.
Marek Juračka

Zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania (SDV) ako cesta k získaniu kvalitného personálu

 • Fungovanie SDV a jeho prínos pre zamestnávateľov
 • Je záujem o SDV zo strany žiakov a ich rodičov?
 • Čo pozitívne i negatívne priniesol SDV do odborného vzdelávania.
 • Ak sa rozhodnem vstúpiť do SDV, na koho sa mám obrátiť a ako postupovať?
Ingrid Škrabáková
Zuzana Illiťová
Tatiana Mókosová

Akú úlohu zohrávajú privátne značky v maloformátových predajniach?

 • Meniaca sa štruktúra maloobchodu na Slovensku – organizované vs. neorganizované predajne
 • Vnímanie privátnych značiek očami spotrebiteľa
 • Úspešnosť privátnych značiek v jednotlivých kategóriách
Pavol Zajac
Jana Magicová

Optimalizujte pivnú sekciu a zvýšte svoje predaje

 • Ako dosiahnuť lepších predajných výsledkov prostredníctvom zmeny usporiadania kategórie a viditeľnej navigácie?
 • Predstavenie projektu regálového programu
 • Skúsenosti z Českej republiky a možnosti implementácie na slovenskom tradičnom trhu
Miloslav Tichý
Pavol Támer

Tombola

Zmena programu vyhradená.