uvádza...
11. kongres SAMOŠKA

Partneri

Dlhodobá podpora partnerov posilňuje tradičný trh.
Vzájomná aktívna spolupráca posúva túto jedinečnú akciu zakaždým o krok ďalej.

Partneri 12. kongresu Samoška:

Špeciálny partner:

Odborní partneri:

Partner techniky:

Partner e-mailovej komunikácie:

Mediálni partneri:

Organizátor:

Záštita: